Parsan is een feitelijke vereniging in Hasselt met als doel de oude Perzische cultuur bekender te maken bij een breed publiek.Wij geloven sterk dat cultuur (of de interesse daarin) mensen kan verbinden, ongeacht afkomst, geloof, leeftijd, …

Regelmatig organiseren we activiteiten rond de Perzische cultuur, momenteel nog met grotere focus op Iran, omdat  de meeste van onze leden daarvan afkomstig zijn.

Maar uiteraard is iedereen welkom als lid! We staan er voor open om ook andere oud-Perzische landen meer aan bod te laten komen in onze activiteiten, wanneer onze leden ons daarbij kunnen helpen.

Ook net daarom willen we bewust afstand houden van het verkondigen van een politieke of religieuze overtuiging. Tijdens onze activiteiten kunnen we wel in een geschiedkundige context politiek of religie aanhalen, maar het is niet onze bedoeling om daar dieper op in te gaan.

Wij kijken ernaar uit om je in de vereniging te mogen verwelkomen!

Namens het bestuur

  1. – Mehdi Mohammadi (voorzitter)

  2. – Sara Davidson (secretaris)

  3. – Connie Van Tendeloo (penningmeester)